De Perfecte Ramp – John Casti

John Casti is een systeemanalist die onderzoek doet naar niet te voorspellen gebeurtenissen. Uit het boek wordt duidelijk dat de meeste computermodellen die de toekomst moeten voorspellen niet adequaat zijn omdat ze uitgaan van gegevens uit het verleden. Het punt dat John Casti maakt is dat sommige extreme gebeurtenissen, X-Events zoals hij ze noemt, maar zo zelden voorkomen dat ze daardoor niet te voorspellen zijn. Daarom liggen er ook geen scenario’s klaar om ze te voorkomen, wat het uitermate angstaanjagend maakt. De Perfecte Ramp is een verontrustend boek omdat alle rampen die geschetst worden zich ook daadwerkelijk kunnen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het platleggen van de wereldwijde elektriciteit, wat redelijk eenvoudig schijnt te kunnen, het ‘overlijden’ van alle elektronica door een elektromagnetische puls, het opdrogen van de oliereserves, het opraken van drinkwater, een wereldwijde pandemie en een nucleaire Holocaust. Na het boek gelezen te hebben heb je de neiging om direct voor een halfjaar eten en drinken in te slaan zodat je klaar bent voor wat er allemaal mogelijk staat te gebeuren, want bij alle rampen die hij schetst is totale chaos en anarchie het gevolg. Feit is dat in theorie al deze rampen kunnen gebeuren, maar dat het in de praktijk afwachten is of ook maar één van deze rampen in onze tijd zal plaatsvinden. Wat dat aangaat is het zaak dit boek 50 jaar in de kast te laten staan en dan te kijken wat er is uitgekomen van de voorspellingen. Overigens wel een aanbevelenswaardig boek dat meer inzicht biedt in de risico’s van het leven op aarde.

Waardering: 

Hier verkrijgbaar