Een schone toekomst – Goldstein en Qvist

In hun boek Een schone toekomst houden Joshua Goldstein en Staffan Qvist een pleidooi voor kernenergie. Als er iets duidelijk wordt uit het boek is het wel dat het met zon- en windenergie niet gaat lukken om de CO²-uitstoot te verlagen tot de gestelde doelen. Ze brengen ook feiten naar voren die in de traditionele media eigenlijk nauwelijks aan de orde komen. Duitsland wordt vaak genoemd als een land dat vol inzet op de energietransitie, maar wie weet er nog dat het land voor een groot deel haar stroom haalt uit vervuilende bruinkool? Toch is het zo, terwijl Nederland het beste jongetje van de klas wil zijn en het irrationele besluit neemt om aardgas in de ban te doen, terwijl dit vele malen schoner is dan bruinkool, steenkool en zelfs biomassa.

De auteurs tonen aan dat, wie de CO²-doelstellingen op een verstandige manier wil halen, niet om kernenergie heen kan. Tal van landen op de wereld gebruiken kernenergie en het aantal ongelukken is miniem, net als het restafval. Hoewel het lijkt alsof het enorm veel is, is het restafval van andere energiebronnen vele malen groter, zo laten de auteurs zien. Een schone toekomst is een helder en duidelijk betoog dat hopelijk bijdraagt aan een ommezwaai in het denken over schone energie bij de beleidsmakers in Nederland.

Waardering: ★★★★☆

Hier verkrijgbaar