Nederland Droogteland – René Didde

In Nederland Droogteland schetst René Didde het beeld van een verdrogend Nederland. De milieujournalist beschrijft hoe ons land zich met succes ontworstelde aan het overvloedige water door dijken te bouwen, waterkeringen aan te leggen en land op het water te veroveren. Nu zijn er langdurige droogteperioden. De bodem verzilt en verdroogt, ondanks dat er ook perioden van extreme neerslag zijn. Didde verdiept zich in onderzoek en spreekt met experts over hoe deze trend te keren. De opslag van water buiten de zomer om bijvoorbeeld, om het te gebruiken als het nodig is. Maar ook hoe de landbouw, de scheepvaart en de industrie om kunnen gaan met lage waterstanden en de conflicten die daaruit voortkomen. Vindt Nederland een nieuwe balans tussen nat en droog? Didde denkt van wel.

Waardering: ★★★★☆

Hier verkrijgbaar