boek

Cleopatra – Alberto Angela

In Cleopatra schetst Angelo Angela, een Italiaanse bestsellerauteur die diverse boeken over Rome en de oudheid schreef, het levensverhaal van Cleopatra. Hij doet dat door de lezer aan de hand te nemen en persoonlijk aan te spreken met zinnen als ‘stel je voor dat’. Een eigenzinnige aanpak die goed werkt en een levendig beeld creëert van het oude Rome. Cleopatra is niet oud geworden, maar toch werd zij de bekendste vrouw uit de klassieke oudheid, ook vanwege haar relaties met Julius Caesar en Marcus Antonius.

Maar toch, hoe haar levensverhaal precies luidt, zal niet voor iedereen parate kennis zijn. Wel dat haar neus bijzondere proporties zou hebben, zoals ook bekend uit de strips van Asterix en Obelix, maar Alberto Angela rekent af met die mythe. Hij construeert op basis van historische bronnen een nauwgezet portret van de grote Egyptische koningin dat bijzonder prettig is om te lezen.

Waardering: ★★★★☆

Hier verkrijgbaar