5-sterren recensiesboek

Hayman’s Zakgids Vogels

Hayman’s zakgids Vogels van illustrator Peter Hayman is een handzaam boekje met ongelooflijk veel informatie over alle vogels van Europa. Wat opvalt aan dit boek is dat er per vogel 5 tot 10 illustraties zijn opgenomen, waardoor vogels goed te determineren zijn. In totaal staan er 450 soorten in, gerubriceerd in 19 categorieën. Veel ruimte is er voor zwanen, ganzen en eenden, roofvogels, steltlopers, meeuwen, sterns en alken, zangers en vliegenvangers.

Het moet wel gek lopen als er een vogel in Europa is die ontbreekt in dit boek. Tekeningen van vogels spelen de hoofdrol, de tekst is daaraan ondergeschikt. De vogelbescherming Nederland is medeverantwoordelijk voor de uitgave. Zij hebben gezorgd voor een legenda met symbolen waaruit blijkt of een vogel in Nederland voorkomt.

Waardering: ★★★★★

Hier verkrijgbaar