5-sterren recensiesboek

In gesprek met je ouders – René Diekstra

In gesprek met je ouders van René Diekstra is voortgekomen uit het project Levenslooppsychologie waarin hij studenten vroeg om met hun ouders kennis te maken aan de hand van een interviewschema. Volgens de psycholoog waren de ervaringen meestal zo positief voor de relatie tussen beide partijen, dat het schema ook aan andere groepen dan studenten werd uitgereikt. Met het boek verspreidt Diekstra deze boodschap nog verder.

Hij hamert erop dat iedereen wel denkt zijn ouders goed te kennen, maar dat, als je het gesprek aangaat, blijkt dat er altijd verrassingen zijn. Er zijn 15 thema’s te bespreken met je ouders, die hij allemaal afgaat, en dat lardeert hij met ervaringen van mensen die dit hebben toegepast. Ook is achterin het boek een deel met extra vragen onder de noemer ‘wat ik ook nog graag van je wil weten’. Een bijzonder boek wat veel kan bewerkstelligen.

Waardering: ★★★★★

Hier verkrijgbaar